Mladý Digitálny Európan (MDE 2023)

Mladý Digitálny Európan (MDE 2023)

Dňa 10. mája 2023 sa naša škola zapojila do vedomostnej súťaže pre žiakov stredných škôl „Mladý Digitálny Európan“ (MDE 2023). 

Našu školu reprezentovali žiaci tretieho ročníka – Soňa Kurtá a Matej Gaborčík. Tohtoročnou témou bola história a súčasnosť EÚ z pohľadu mladých ľudí. Tento ročník bol naozaj silný, nakoľko sa do súťaže zapojilo 161 škôl a 2183 žiakov.

Naši reprezentanti dosiahli 83,3 % úspešnosť, čo však nestačilo na postup do celoslovenského kola, kam postúpilo 11 žiakov z 5 škôl, ktorí dosiahli v teste 100% úspešnosť.

Mgr. Dominik Ilaš