Prírodovedný deň

Prírodovedný deň

Dňa 22. mája 2023 sa naši študenti  prvého a druhého ročníka zúčastnili akcie Prírodovedný deň, ktorý sa uskutočnil na našej škole. Študenti si vypočuli dve prednášky vedeckých pracovníkov.

Prednášajúca bola z Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach  a prednášajúci z Katedry jadrovej a subjadrovej fyziky Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Prvá prednáška mala názov Relatívna relativita (RNDr. Filoména Sopková, PhD.)  a druhá Elementárne častice a Veľký hadrónový zrážač v CERN (Doc. RNDr. Marek Bombara, PhD.).

Pri hľadaní odpovedí na rôzne otázky týkajúce sa Teórie relativity otázky, študenti zistili, že fyzika nie je až taký strašiak, ako si mnohí myslia. Populárno-náučným spôsobom bolo študentom vysvetlené aké objekty existujú veľkosti rádovo 10-19 m, ako pracuje Veľký hadrónový zrážač (LHC – Large Hadron Collider) v CERN, aké sú prepojenia LHC s kozmológiou a mnohé iné zaujímavé veci.

RNDr. I. Duľa, PhD.