Deň otvorených dverí na ÚFV PF UPJŠ v Košiciach

Deň otvorených dverí na ÚFV PF UPJŠ v Košiciach

Dňa 11.5. 2024 – 13 žiaci 1. a 2. ročníka absolvovali prehliadku rôznych pracovísk na Ústave fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach pri príležitosti dňa otvorených dverí.

Prehliadka sa začala prednáškou o možnostiach štúdia na PF UPJŠ. Následne sme boli rozdelení do dvoch skupín a pokračovali prehliadkou špičkových vedeckých laboratórií a predstavením jednotlivých katedier na ÚFV PF UPJŠ. Videli sme napríklad elektrónový mikroskop a laserovú pinzetu. Absolvovali sme prednášky, ktoré nám objasnili, čím sa zaoberá, a aké problémy rieši  biofyzika, astrofyzika a jadrová fyzika. Po obede sme pokračovali prednáškou o modernej didaktike a spôsoboch výučby fyziky, kde sme pozorovali a vykonávali rôzne experimenty. Boli nám predstavené rôzne koncepty optických ilúzií a fyzikálnych javov. Taktiež sme si vyskúšali vedeckú prácu v tíme.

Po prehliadky sme dostali malé darčeky v podobe tričiek a odišli na vlak. Návštevu ÚFV PF UPJŠ sme si všetci perfektne užili.

Filip Roth, I. B