Deň PSK

Deň PSK

Utorok 23. októbra 2018 bude v celom Prešovskom samosprávnom kraji výnimočným dňom. Od desiatej do sedemnástej hodiny sa otvoria dvere verejnosti menej formálnym spôsobom na Úrade PSK v Prešove i v inštitúciách v zriaďovateľskej pôsobnosti krajskej samosprávy. Sprievodný program ponúknu múzeá, galérie, divadlá i knižnice. Špeciálne aktivity pre návštevníkov chystajú školy i zariadenia sociálnych služieb po celom kraji. Nechajte sa pozvať!

Viac info: https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/media/tlacove-spravy/2018/den-presovskeho-samospravneho-kraja-aj-vo-vasom-meste.html