Festival vedy a techniky AMAVET

Festival vedy a techniky AMAVET

Dňa 18. októbra sa študenti IV. C triedy nášho gymnázia, Adam Heteš a Laura Špaková, na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zúčastnili krajského kola 21. ročníka súťaže Festivalu vedy a techniky AMAVET.

Cieľom súťaže je prostredníctvom posteru a výstavných exponátov prezentovať výsledky vedeckého výskumu študentov základných a stredných škôl.

Laura súťažila v odbore Chémia s prácou Modifikácia dreva plazmou. Adam súťažil v odbore Geovedy s prácou Ontogenetický rast a pohlavný dimorfizmus fosílnych žabích krabov Spiša. Na celoslovenské kolo súťaže, ktoré sa konalo v dňoch 7. – 9. novembra v bratislavskej Inchebe sa podarilo postúpiť Adamovi Hetešovi. Po inštalácii posteru sa vo štvrtok 8. novembra konalo zahájenie súťaže a obhajoby bádateľských poznatkov pred členmi odbornej hodnotiacej komisie zloženej z vedcov, vysokoškolských pedagógov a ďalších odborníkov. V piatok 9. novembra sa výstava otvorila aj pre širokú verejnosť. V konkurencii viac ako 85 projektov, nielen zo Slovenska, sa Adamovi podarilo získať Cenu poroty Festivalu vedy a techniky AMAVET. Obom žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a želáme mnoho ďalších úspechov na poli vedy a techniky.

Viac informácií nájdete na:

http://vedanadosah.cvtisr.sk/21-rocnik-festivalu-vedy-a-techniky-amavet-2018-uz-pozna-svojich-vitazov