Chémia

máj
26

Krajské kolo chemickej olympiády v kategórii B

V dôsledku opatrení proti šíreniu nového koronavírusu bolo nevyhnutné v tomto školskom roku upraviť chod mnohých súťaží, chemickú olympiádu nevynímajúc.

By Mgr. Marek Žmijovský | Aktuality . Topky
DETAIL
dec
09

Moja cesta na Lekársku fakultu UPOL

Dňa 6. decembra 2019 sa žiaci, ktorí navštevujú seminár z chémie, zúčastnili prezentácie pod názvom Moja cesta na Lekársku fakultu.

By Mgr. Marek Žmijovský | Aktuality . Topky
DETAIL
apr
11

55. ročník chemickej olympiády

„Bez usilovnej pracovitosti niet talentov ani géniov.“ Dmitrij Ivanovič Mendelejev

By Mgr. Marek Žmijovský | Aktuality . Topky
DETAIL
okt
19

Festival vedy a techniky AMAVET

Dňa 18. októbra sa študenti IV. C triedy nášho gymnázia, Adam Heteš a Laura Špaková, na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zúčastnili krajského kola 21. ročníka súťaže Festivalu vedy a techniky AMAVET.

By Mgr. Marek Žmijovský | Aktuality . Topky
DETAIL
máj
19

Krajské kolo chemickej olympiády kategórie C

Dňa 16. mája 2018 sa na Strednej odbornej škole vo Svite konalo krajské kolo chemickej olympiády kategórie C.

By Mgr. Marek Žmijovský | Aktuality . Topky
DETAIL
apr
09

Krajské kolo chemickej olympiády

Dňa 5. apríla 2018 sa na Strednej odbornej škole vo Svite uskutočnilo krajské kolo chemickej olympiády kategórie B.

By Mgr. Marek Žmijovský | Aktuality . Topky
DETAIL
máj
19

Deň s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ

PF UPJŠ organizuje pre žiakov 2. ročníka spoločnú popularizačnú akciu Deň s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ

By Mgr. Marek Žmijovský | Aktuality
DETAIL