Krajské kolo chemickej olympiády v kategórii B

Krajské kolo chemickej olympiády v kategórii B

V dôsledku opatrení proti šíreniu nového koronavírusu bolo nevyhnutné v tomto školskom roku upraviť chod mnohých súťaží, chemickú olympiádu nevynímajúc. Hoci chémia ako aj chemická olympiáda bez experimentu nie je tým pravým, Slovenská komisia Chemickej olympiády sa zhodla na tom, že niektoré kolá chemickej olympiády prebehnú dištančnou formou. Praktickú časť nahradili virtuálne praktické úlohy, v ktorých boli oproti bežným praktickým úlohám doplnené experimentálne výsledky a pozorovania. Úlohou súťažiacich bolo vyhodnotiť výsledky a pozorovania a odpovedať na súvisiace teoretické úlohy.

V kategórii B našu školu reprezentovala Gabriela Čaplovičová z II. B triedy. Najprv absolvovala dištančnou formou školské kolo, v ktorom sa stala úspešnou riešiteľkou a postúpila do krajského kola. Krajské kolo prebehlo opäť dištančnou formou 21. mája. Na základe dodatku k organizačnému poriadku chemickej olympiády v tomto školskom roku sa neurčuje poradie súťažiacich, iba ich úspešnosť. Gabika sa stala úspešnou riešiteľkou krajského kola a na základe získaných bodov by sa umiestnila na popredných miestach v rebríčku spomedzi 25 riešiteľov krajského kola.

Srdečne blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a v budúcnosti prajeme ďalšie úspechy nielen v chemickej olympiáde.

Ing. Daniela Čekovská