Parte

Parte

Včera sme so smútkom prijali správu o úmrtí dlhoročného pedagóga a zástupcu školy Ľudovíta Havrana.

Česť jeho pamiatke!