55. ročník chemickej olympiády

55. ročník chemickej olympiády

„Bez usilovnej pracovitosti niet talentov ani géniov.“
Dmitrij Ivanovič Mendelejev

V roku 2019 si pripomíname 150. výročie „zrodu“ periodickej tabuľky chemických prvkov. Tento počin sa pokladá za jeden z najvýznamnejších úspechov vo vede, pretože zachytáva podstatu nielen chémie, ale aj fyziky a biológie. Pri príležitosti tohto výročia Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo s podporou mnohých ďalších vedeckých chemických inštitúcií rok 2019 za Medzinárodný rok periodickej tabuľky chemických prvkov.

V roku 1869 tabuľku zostavil významný ruský chemik Dmitrij Ivanovič Mendelejev. Periodická tabuľka je geniálny objav. D. I. Mendelejev ju zostavil s cieľom zatriediť dovtedy známe prvky do vhodnej sústavy. Z radu prvkov, ktorý označil za prirodzený, odvodil jeden z najpozoruhodnejších prírodných zákonov – periodický zákon.

V Medzinárodnom roku periodickej tabuľky prebieha 55. ročník chemickej olympiády. V kategórii B našu školu v krajskom kole reprezentovala žiačka II. C Olha Polazhynets. Spomedzi 25 súťažiacich sa umiestnila na vynikajúcom 6. mieste. Tento úspech je odrazom jej usilovnosti a pracovitosti.

Blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

Ing. Daniela Čekovská