Návšteva po rokoch

Návšteva po rokoch

V stredu 10. apríla 2019 sa na pôdu svojej alma mater po rokoch vrátil úspešný absolvent, dnes zamestnanec Súdneho dvora Európskej únie v Luxemburgu, Michal Liptaj. Okrem toho, že si nostalgicky zaspomínal na štyri roky strávené na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava v Kežmarku (maturitný ročník 1989/1990), diskutoval so žiakmi tretieho ročníka v príjemnej priateľskej atmosfére o práve, dodržiavaní ľudských práv a o vymáhaní práva. V druhej časti svojej prednášky sa venoval histórii, súčasnosti a predovšetkým budúcnosti Európskej únie.

Fotoalbum