Deň narcisov

Deň narcisov

Dňa 11. apríla 2019 sa uskutočnila jedinečná verejnoprospešná zbierka Ligy proti rakovine – Deň narcisov, do ktorej sa už tradične zapojila aj naša škola.

Žlté tričko s logom Ligy proti rakovine si obliekli 4 dobrovoľníci: S. M. Pacigová, M. Fudalyová, J. Karaš a S. Krempaský (všetci zo IV. B), ktorí vyzbierali v priestoroch školy a v uliciach mesta Kežmarok sumu 633,50 eur na realizáciu projektov pre onkologických pacientov. Každý, kto si narcis pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť ľuďom, ktorí bojujú s ťažkými diagnózami.

Ďakujeme všetkým za podporu a spolupatričnosť.

Mgr. Mária Petrášková