Krajské kolo SOČ

Krajské kolo SOČ

5. apríla 2019 sa konalo krajské kolo 41. ročníka stredoškolskej odbornej činnosti na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Prešove. Naša škola mala tohto roku zastúpenie v piatich odboroch ( 01 – Problematika voľného času, 02 – Matematika, fyzika, 15 – Ekonomika a riadenie, 16 – Teória kultúry,umenie, 17 – Pedagogika, psychológia, sociológia), v ktorých nás reprezentovali Terézia Zoričáková, Pavol Vilček, Roman Kurty, Gabriela Majerová a  Martina Tomalová. Všetci súťažiaci presvedčivo prezentovali a obhajovali svoje práce, no nie všetci sa môžu dostať na pomyselný stupeň víťazov. Už tým, že sa zapojili d súťažnej prehliadky,sú pre nás víťazmi.

Do prvej päťky sa dostali Roman Kurty a Pavol Vilček. Roman svojou prácou Vznik hospodárskych cyklov podľa Rakúskej ekonómie  získal tretie miesto a Paľo obsadil štvrté miesto za prácu Vplyv vetrania na množstvo radónu v miestnosti.

Všetkým súťažiacim úprimne ďakujeme za vzornú reprezentáciu a prajeme im veľa ďalších úspechov.

Mgr. Daniela Žabková

Fotoalbum