Krajské kolo chemickej olympiády

Krajské kolo chemickej olympiády

Dňa 5. apríla 2018 sa na Strednej odbornej škole vo Svite uskutočnilo krajské kolo chemickej olympiády kategórie B.

Našu školu úspešne reprezentovali Pavol Vilček z II. BOlha Polazhynets z I. C. Obidvaja sa stali úspešnými riešiteľmi krajského kola a patrí im veľká vďaka za reprezentáciu školy. 9. miesto spomedzi 21 súťažiacich, na ktorom sa umiestnila Olha, je o to cennejšie, že súťažila v kategórii so žiakmi 2. ročníka.

Mgr. Daniela Čekovská