Krajské kolo chemickej olympiády kategórie C

Krajské kolo chemickej olympiády kategórie C

Dňa 16. mája 2018 sa na Strednej odbornej škole vo Svite konalo krajské kolo chemickej olympiády kategórie C. Našu školu na krajskom kole už druhýkrát v tomto školskom roku reprezentovala Olha Polazhynets z I. C. V apríli sa stala úspešnou riešiteľkou v kategórii B (kategória určená pre žiakov 2. ročníka) a teraz sa umiestnila spomedzi 36 súťažiacich na vynikajúcom 7. mieste a stala sa opäť úspešnou riešiteľkou krajského kola. Navyše Olha získala v praktickej časti najvyšší počet bodov zo všetkých účastníkov.

Blahoželáme, ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a v budúcom školskom roku prajeme veľa ďalších nielen chemických úspechov.

Ing. Daniela Čekovská