Literárno-dejepisná exkurzia na Oravu

Literárno-dejepisná exkurzia na Oravu

Vo štvrtok 17. mája 2018 sa žiaci druhého ročníka nášho gymnázia zúčastnili literárno–dejepisnej exkurzie na Oravu.

Program tohtoročnej exkurzie bol veľmi zaujímavý. Učitelia spolu so žiakmi najprv navštívili rodný dom slovenského spisovateľa Martina Kukučina v Jasenovej. Odtiaľ sme sa presunuli do Leštín, kde sme znovu, ako minulý rok navštívili aj drevený evanjelický artikulárny kostol, v ktorom boli pokrstený P. O. Hviezdoslav a spisovateľka Margita Figuli.

Potom nasledoval presun do budovy Obecného úradu vo Vyšnom Kubíne, v ktorej sme si pozreli expozíciu o prírode regiónu a taktiež aj o živote a diele P. O. Hviezdoslava.

Veríme, že si žiaci absolvovaním tejto exkurzie rozšírili svoje poznatky o Orave, ako aj o významných osobnostiach nášho kultúrneho života, ktorí pochádzali z tohto krásneho regiónu Slovenska.

Profesor geografie Jozef Vlček

Fotoalbum

[g-gallery gid=”4835″]