Deň voľna – I.B

Deň voľna – I.B

Dňa 20. novembra sme my, I.B trieda využili 1. cenu v súťaži Tekvice na gympli – „Deň voľna“.

Tento deň mal byť strávený s triedou nejakým spoločným programom. My sme sa však rozhodli ostať v škole. Samozrejme, že sme sa neučili, ale ani sme len tak nesedeli a hrali sa na mobiloch.

Triedna profesorka nám pripravila teambuilding. Boli to rôzne aktivity, kde sme sa rozprávali, lepšie sa spoznali a upevnili vzťahy medzi sebou. Súťažili sme v skupinách. Skupina, ktorá vyhrala, sa zúčastnila ešte jednej súťaže. Spolužiaci z tejto skupiny mali v čo najkratšom čase doniesť 7 predmetov zo školy. Boli to napríklad pero od pani riaditeľky alebo priepustka podpísaná učiteľom. Absolútnym víťazom sa stal Rajmund Frísik.

Ďalším bodom programu bola telocvičňa, kde sme si zahrali rôzne loptové hry. Po návrate bolo na rade už len stolné hry a zhodnotenie celého dňa. Počas tohto dňa sme si doniesli
aj nejaké koláčiky, ktoré sme pojedali celý deň.

Bol to super deň a ďakujeme p.prof. Gallikovej za jeho zorganizovanie.

Jasmin Rothová a Sarah Mária Bekešová, I.B