Diecézne (krajské) kolo Biblickej olympiády

Diecézne (krajské) kolo Biblickej olympiády

V stredu 26. 4. 2023 sa družstvo školy v zložení Emanuel Kučera (III. A), Emília Lizáková (III. A) a Alžbeta Šlosárová (II. B) zúčastnilo diecézneho (krajského) kola Biblickej olympiády.

V priestoroch Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule žiaci absolvovali 6 súťažných kôl a v konkurencii zloženej výlučne zo žiakov gymnázií z Oravy, Liptova a Spiša získali 73,5 z maximálneho počtu 108 bodov (68 %).

Konečné 7. miesto je aj preto hodnotným umiestnením (pre ilustráciu – rozdiel medzi štvrtým a siedmym miestom bol len 5 %). Práca s biblickým textom, s biblickými obrazmi či realizácia biblickej scénky s aktualizáciou na dnešnú dobu bola skutočnou výzvou, pretože v porote sedeli vysokoškolskí profesori z kňazského seminára.

Vecné ceny či 40-minútová prehliadka Katedrály svätého Martina v Spišskej Kapitule s profesionálnym sprievodcom boli príjemnou odmenou za vynaloženú snahu v súťaži.

Veríme, že to, čo bolo do myslí a sŕdc našich žiakov „zasiate“ pri čítaní a štúdiu knihy kníh Biblie, prinesie dobrú „úrodu“ aj mimo tejto súťaže v ich ďalšom živote.

Mgr. Pavol Šoltys