Výtvarná súťaž Biblia očami detí a mládeže – úspech v diecéznom kole a postup do celoštátneho kola

Výtvarná súťaž Biblia očami detí a mládeže – úspech v diecéznom kole a postup do celoštátneho kola

Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. (www.kpkc.sk) organizuje celoštátnu súťaž pod názvom „Biblia očami detí a mládeže“. Súťaž je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu spoznávania Svätého písma v dimenziách citlivého rozletu duše dieťaťa a mladého človeka. Cieľom je nápaditosť a originálnosť vnímania Biblie, nie kopírovanie výjavov z ilustrovaných Biblií.

Doručené práce v diecéznom kole vyhodnocovala odborná výtvarná komisia, ktorú určil príslušný Diecézny katechetický úrad. Práce umiestnené na 1. 2. a 3. mieste z každej kategórie boli ocenené diplomom a zároveň postupujú do celoštátneho kola.

V 6. kategórii, ktorú tvorili gymnáziá, SŠ, a im zodpovedajúce ročníky 8- ročných gymnázií, našu školu reprezentovali práce dvoch žiačok – Kataríny Kravárikovej z II. B a Ester Kočovej z I. A.

Skvelé 3. miesto v diecéznom kole získala žiačka našej školy Ester Kočová z I. A. Obom žiačkam ďakujeme za reprezentáciu školy a umelecký i duchovný zážitok, ktorý svojimi prácami vytvorili.

Víťazné práce podľa jednotlivých kategórií nájdete v tomto PDF dokumente, tabuľka víťazov je TU.

Mgr. Pavol Šoltys