Diecézne (krajské) kolo Biblickej olympiády

Diecézne (krajské) kolo Biblickej olympiády

V stredu 27. 4. 2022 traja víťazi dekanátneho (okresného) kola Biblickej olympiády súťažili v diecéznom (krajskom) kole a bojovali o postup do celoslovenského kola. Byť úspešným riešiteľom znamenalo získať minimálne 60 bodov v online teste zameranom na poznanie  troch biblických kníh (Kniha Jozue, Kniha Tobiáš, Skutky apoštolov).

Emília Lizáková (z II. A) sa s počtom bodov 61 stala úspešnou riešiteľkou, Emanuel Kučera (z II. A) a Peter Venglik (žiak I. A) za touto métou zaostali len o niekoľko bodov. Družstvo ako celok obsadilo 10. miesto.

Chceme na tomto mieste vyjadriť vďaku a rešpekt za to, že študenti do svojho čitateľského zoznamu pridali aj tri biblické knihy. Veríme, že hodnoty, ktoré pri tejto súťaži rozvíjali, budú odmenou nielen pre nich, ale aj pre tých, s ktorými budú v živote v kontakte.

 

Mgr. Pavol Šoltys