Upracme Kežmarok

Upracme Kežmarok

Plastové fľaše, plechovky, obaly, ohorky a všeličo iné…
To všetko a oveľa viac sa podarilo vyzbierať v pondelok
2. mája žiakom 2.A a 2.B triedy v rámci celoslovenského projektu Upracme Slovensko. Táto iniciatíva spája dobrovoľníkov po celom Slovensku, aby pomohli vyčistiť Slovensko a našu planétu.

My, žiaci druhého ročníka, sme sa rozhodli zapojiť do tejto akcie a  pod dozorom pani učiteliek Uličnej a Hruškovej – Molnárovej a pána učiteľa Duľu sme vyčistili okolie mesta Kežmarok. Naša trasa začala na sídlisku Sever pri rieke Poprad, kde sme upratali jej breh. Následne sme sa rozdelili do dvoch skupín, pričom jedna pokračovala smerom k hájovni a zbierala odpadky pozdĺž brehu rieky a v okolí cyklochodníka. Druhá skupina sa vybrala vyčistiť lesopark Štart a jeho okolie. Pri čistení sme narazili na veľmi zaujímavé veci. Chlapci z 2.B našli čelné sklo z auta a starý televízor pohodený pri rieke, ktorý vytiahli a dali na miesto, kde nepotrebné a použité veci patria. Skupinka v lesoparku Štart našla pneumatiku a vetrovku. Spoločne sa nám podarilo vyzbierať takmer desať vriec plných odpadu, ktoré boli vyvezené v spolupráci s Verejnoprospešnými službami mesta Kežmarok. Týmto ďakujeme pani Ing. Eve Grotkovskej za ústretovosť a skvelú spoluprácu.

Žiaci aj učitelia nášho gymnázia si naplno užili spoločne strávený čas a k tomu prispeli neoceniteľnou prácou voči prírode, ktorú odbremenili od odpadkov a urobili zo svojho okolia lepšie miesto.

 

Nina Cehuľová, II.B