Úspech na celoštátnej prehliadke SOČ

Úspech na celoštátnej prehliadke SOČ

V dňoch 26. – 29. apríla 2022 Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka v Bardejove organizovala celoštátnu prehliadku 44. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti. Našu školu a Prešovský kraj v odbore 04 Biológia reprezentovala žiačka III. A triedy Ema Hetešová.

Jej práca Forézia štúrikov Slovenska zaujala odbornú porotu a Ema sa umiestnila na 1. mieste. Z jej víťazstva sa veľmi tešíme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a kraja. Zároveň postúpila so svojou prácou na medzinárodnú súťaž. Veríme, že tento úspech Emu bude motivovať v jej vedeckom bádaní, ktoré je zamerané na maličké kozmopolitné štúriky.

Naposledy sme mali víťaza celoštátnej prehliadky v roku 2018 a bol to Adam Heteš s prácou o fosílnych žabích kraboch Spiša (je to Emin brat). Takže Hetešovci majú k prírode a jej tajomstvám veľmi blízko.

 

Ing. Daniela Čekovská