Divadelné predstavenie Kým kohút nezaspieva

Divadelné predstavenie Kým kohút nezaspieva

V stredu 11. 9. 2019 predpoludním videli žiaci všetkých troch tried 3. ročníka v sprievode vyučujúcich p. Petráškovej, p. Šoltysa a p. Žabkovej divadelné predstavenie v podaní divadelného súboru Divbilinky z Popradu. Išlo o mierne upravenú verziu divadelnej hry Ivana Bukovčana Kým kohút nezaspieva. Dielo, ktoré je súčasťou cieľových požiadaviek pre maturantov zo slovenského jazyka a literatúry, sme mali možnosť vidieť v podzemných priestoroch SNG Kaštieľ Strážky.

Tento dramatický príbeh Bukovčan umiestnil do pivnice opusteného domu, kde sa počas jednej noci dostávajú obyvatelia okupovaného mesta ako rukojemníci nepriateľskej armády. Vo veľmi autentických priestoroch kaštieľa oveľa výraznejšie vynikli vyhrotené reakcie jednotlivých postáv, ktoré mali spomedzi seba vybrať toho, kto danú situáciu neprežije.

Ešte aj počas spiatočnej cesty vlakom určite mnohí z účastníkov vo svojich mysliach uvažovali nad hlavnou myšlienkou, ktorá spočívala v schopnosti zachovať si ľudskú dôstojnosť, teda ostať človekom aj v hraničnej situácii, keď ide o prežitie.

Mgr. Pavol Šoltys