DOD 2019

DOD 2019

Dňa 17. 12. 2019 sa na našej škole uskutoční Deň otvorených dverí. Všetci ste srdečne pozvaní.