EXPERT geniality show

EXPERT geniality show

Súťaž Expert geniality show dáva šancu žiakom ukázať, že sú výnimoční. Niektorí vedia výborne po anglicky, iní poznajú Slovensko, ďalší celú zemeguľu. Počas dvanástich ročníkov si expertovské úlohy vyskúšalo už viac ako stotisíc žiakov základných a stredných škôl.

V tomto školskom roku sa táto celoslovenská súťaž uskutočnila 28. novembra 2019. 22 žiakov našej školy chcelo ukázať svoju výnimočnosť. Každý zúčastnený žiak riešil úlohy z dvoch tém, pričom na výber mal témy: Tajomstvá prírody, Do you speak English?, Góly, body sekundy, Svetobežník, Mozgolamy a Od Dunaja k Tatrám.

Výsledky budú známe pred Vianocami. Uvidíme, či naši žiaci získajú titul TOP expert na…

Ing. Daniela Čekovská