Spomienka na Nežnú revolúciu

Spomienka na Nežnú revolúciu

17. november bol pre nás, Slovákov, dôležitým dátumom práve kvôli tomu, že to bol začiatok veľkej zmeny na našom i českom území – začiatok Nežnej revolúcie. Aj preto sa školská kapela In medias res rozhodla zúčastniť na spomienke na túto významnú udalosť, ktorú v tento deň zorganizovalo mesto Kežmarok pred redutou (bývalou mestskou knižnicou). Sme radi, že sme tam mohli našou interpretáciou revolučných piesní prispieť k tomu, aby sa nostalgická atmosféra na november 89 preniesla aj do ulíc nášho mesta. Nežnú revolúciu sme si, samozrejme, pripomenuli v škole rozhlasovou reláciou.

Chceli by sme sa poďakovať mestu Kežmarok za príležitosť a aj darčeky, ktoré nám venovalo za spoluúčasť. Záznam z tejto akcie nájdete čoskoro na Youtube kanáli školskej kapely: https://www.youtube.com/channel/UCaxw-H1yar3Ph5_4xG9qOoA

Jakub Gaborčík – III. A