Spýtaj sa vašich 89

Spýtaj sa vašich 89

Dňa 26. novembra 2019 sa žiaci prvého ročníka zúčastnili na vzdelávacej časti projektu Spýtaj sa vašich 89 venovanej 30. výročiu Nežnej revolúcie. Na úvod prednášajúcich hostí z Dokumentu na kolesách, Laca Oravca a Adama Straku, privítala pani profesorka Petrášková a popriala všetkým príjemných 80 minút venovaných tejto téme.

Prednášajúci sa predstavili a začali rozprávaním vlastných skúseností spojených s touto historickou udalosťou. Neskôr si žiaci pozreli krátky film o živote ľudí pred revolúciou, ale aj počas nej. Videli v ňom historické zábery zo socialistického Československa, prezidentov, politikov, osobnosti Nežnej revolúcie, ale hlavne počuli vyjadrenia bežných ľudí, ktorí túto dobu zažili. Žiaci mali možnosť pracovať aj v skupinkách a klásť rôzne otázky, na ktoré chceli počuť odpoveď a zároveň diskutovať s prednášajúcimi. Dozvedeli sa tak plusy, ale aj mínusy revolúcie, no hlavne zámer tejto udalosti.

Na záver dostali žiaci úlohu opýtať sa svojich rodičov a starých rodičov, ktoré obdobie bolo pre nich istým spôsobom lepšie a výhodnejšie a celkovo, ako sa žilo pred revolúciou a ako sa žije po nej.

Tento deň je pamätným pre nás všetkých, a tak je dôležité sa nad tým zamyslieť a pouvažovať.

Laura Maláková – I. A

Fotoalbum