Expert geniality show

Expert geniality show

28. novembra 2019 na 663 slovenských školách súťažilo 13 836 žiakov v celoslovenskej súťaži Expert geniality show. Do tejto pre žiakov veľmi zaujímavej súťaže sa zapojilo aj 22 žiakov našej školy. Výsledky len potvrdili, že aj v našej škole študujú experti v rôznych oblastiach.

Najväčší úspech zaznamenal Boris Svoboda z II. A, ktorý v téme Góly, body, sekundy obsadil v rámci SR v kategórii G12 vynikajúce 3. miesto.

Rovnako nás teší úspech Moniky Čižíkovej zo IV.B, ktorá v téme Do you speak English? získala v kategórii G34 na 6. mieste v SR.

Pavol Vilček zo IV. B sa umiestnil v obidvoch súťažných témach v kategórii G34 na popredných miestach (Svetobežník – 10. miesto v SR a Góly, body, sekundy – 56. miesto v SR), a tak v celkovom rebríčku  vo svojej kategórii obsadil 67. miesto, čím sa stal najúspešnejším z našich expertov.

Ďalšími expertmi na…. sa stali:

  • Tajomstvá prírody: Antónia Balážová (I. A) 25. miesto v SR v kategórii G12
  • Od Dunaja k TatrámSvetobežník: Barbora Ferenčáková (I. A) – 40. a 95. miesto v SR v kategórii G12
  • Tajomstvá prírody: Paulína Halčinová (II. A) – 50. miesto v SR v kategórii G12
  • Tajomstvá prírody: Olha Polazhynets (III. C) – 51. miesto v SR v kategórii G34
  • Tajomstvá prírody: Martin Žemba (III. C) – 52. miesto v SR v kategórii G34

Ing. Daniela Čekovská