Expert geniality show

Expert geniality show

Súťaž Expert geniality show oslavuje v tomto školskom roku 15.
narodeniny. Za uplynulé roky si expertovské úlohy vyskúšalo nuž viac
ako 120 000 tisíc žiakov na základných a stredných školách na celom
Slovensku. A žiaci našej školy sú od samého začiatku súťaže pri tom.

Mnohí z našich žiakov v minulých ročníkoch získali titul Expert na… v
rôznych súťažných oblastiach. Ukázali svoje vedomosti a schopnosti
pri skúmaní tajomstiev prírody, riešili logické úlohy, odpovedali na
otázky z geografie, dejepisu či športu, zvládli riešiť úlohy v anglickom
jazyku.

Do jubilejného ročníka súťaže sa prihlásilo 10 žiakov nášho gymnázia.
Súťažiaci si mohli vybrať dve spomedzi šiestich ponúkaných tém:

– Od Dunaja k Tatrám (slovenské dejiny, umenie, šport, biológia, geografia, aktuality, slávni Slováci)
– Mozgolamy (logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, kombinačné a pojmové myslenie)
– Svetobežník (fyzická geografia, humánna geografia)
– Tajomstvá prírody (biológia, fyzika, astronómia, chémia)
– Do you speak English? (čítanie, bežné výrazy, gramatika, reálie)
– Góly, body, sekundy (história a druhy športu, rekordy, olympiády, športovci, fyziológia tela športovcov, strava)

Súťaž prebehla 30. novembra 2021 online formou.
Výsledky organizátori zverejnia 21. decembra.
Uvidíme, koľkí z našich žiakov sa zaradia medzi doterajších úspešných riešiteľov a získajú titul Expert na…