Internetová matematická olympiáda

Internetová matematická olympiáda

Ústav matematiky Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brne
organizoval pre žiakov stredných škôl 14. ročník Internetovej matematickej olympiády.
Sedemčlenné tímy riešili 30. novembra 2021 v časovom limite 120 minút 10
matematických úloh, komunikácia medzi súťažiacimi a organizátorom bola realizovaná
prostredníctvom webovej stránky.

Družstvo našej školy tvorili žiaci 4. ročníka, konkrétne zo
IV. A Karolína Vilgová – kapitánka, Natália Malychinová, Zuzana Neupauerová, Gabriela Ulbrichová
a zo IV. B Petra Konfalová, Marcel Brand a Martin Bodžoň. 

Pre našich žiakov to bola prvá skúsenosť s takýmto typom súťaže. Po oprave riešení
všetkých súťažných družstiev a zverejnení výsledkov uvidíme, ako dopadol náš tím
v matematickom boji so žiakmi slovenských a českých stredných škôl.