GIREP-EPEC 2023 Teacher`s Day

GIREP-EPEC 2023 Teacher`s Day

Dňa 4. 7. 2023 som sa zúčastnil akcie, ktorej začiatok sa uskutočnil v aule prof. Prasličku na PF UPJŠ v Košiciach. Išlo o jeden deň (GIREP-EPEC 2023 Teacher`s Day) v rámci medzinárodnej konferencie GIRPE-EPEC 2023 v Košiciach, ktorý bol určený 30 slovenským učiteľom fyziky. Organizátori konferencie GIREP-EPEC 2023 pre nás pripravili zaujímavý program, plný podnetných prednášok a workshopov.

Každá sekcia, bola moderovaná slovenským alebo českým kolegom, ktorý v prípade potreby nám pomohol s prekladom, vysvetlením, položením otázky…. Prednášky a workshopy, ktorých som sa zúčastnil mi ponúkli množstvo nových podnetov, myšlienok, nápadov a návrhov, ktoré určite využijem v ďalšej pedagogickej praxi. Podnetné boli aj neformálne rozhovory počas prestávok s kolegyňami a kolegami zo Slovenska, Čiech, Talianska, Nemecka, USA, … .

RNDr. Ivan Duľa, PhD.