Slávnostné otvorenie šk. roka 2023/2024

Slávnostné otvorenie šk. roka 2023/2024

Vážení rodičia, milí žiaci!

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 sa uskutoční v pondelok 4. septembra 2023 o 8:30 hod. v areáli školy.

 

vedenie školy