Hodina na základnej škole

Hodina na základnej škole

Dňa 22.6.2022 študentky III.A Ema Hetešová, Antónia Balážová a Barbora Ferenčáková navštívili 1.C triedu ZŠ Dr. Daniela Fischera v Kežmarku, kde na dvoch vyučovacích hodinách Tonka a Baška oboznámili žiakov so zásadami správneho podávania prvej pomoci a Ema im odhalila tajomstvá života a stavby tela šťúrikov. Zvedaví žiaci si mohli aj priamo vyskúšať záchranu ľudského života a pod mikroskopom sledovať Emou pripravené preparáty pavúkov.

 

RNDr. Dušana Slovíková