Hodnotenie časopisov – Podtatranský školák

Hodnotenie časopisov – Podtatranský školák

Zástupcovia časopisu Stretnutia – pani profesorka Andrea Petrášková, Laura Špaková a Adrián Gurka boli súčasťou poroty, ktorá hodnotila časopisy základných škôl Prešovského a Košického kraja v súťaži Podtatranský školák. Táto súťaž je organizovaná Podtatranskou knižnicou v Poprade. Tentoraz vymenili svoju pozíciu a z hodnotených sa stali hodnotitelia. Hodnotenie nebolo jednoduché, pretože každý časopis ich niečím oslovil ale spolu s ostatnými porotcami vybrali tie najlepšie. Počas vyhodnotenia porotcovia obohatili žiakov aj o typy a rady, ako svoj časopis neustále vylepšovať.

Redakčná rada časopisu STRETNUTIA (web)

Fotoalbum

[g-gallery gid=”4158″]