Rodičovské združenie

Rodičovské združenie

Riaditeľstvo školy a Rodičovské združenie pri Gymnáziu P. O. Hviezdoslava v Kežmarku pozýva rodičov, resp. zákonných zástupcov na plenárne zasadnutie rodičovského združenia, ktoré sa uskutoční dňa 4. októbra 2017 (t. j. v stredu) o 15.30 hod. v jednotlivých triedach.

O 15:00 hod. sa v Učebni anglického a francúzskeho jazyka na 2. poschodí uskutoční zasadnutie Rodičovskej rady.