Imatrikulácia alebo kto bude na čiernej listine ?

Imatrikulácia alebo kto bude na čiernej listine ?

Krst, jedna z prvých stredoškolských udalostí, možno strach, zábava či čierna listina. To sú kľúčové slová pre imatrikuláciu na našom gymnáziu.

Dňa 28. 5 2021 sa uskutočnila táto významná udalosť. Spoluprácou všetkých žiakov z 3.B triedy, našej triednej profesorky D. Slovíkovej, pani riaditeľky D. Mihókovej a ďalších profesorov sa nám podarilo prvákov privítať, tak ako sa patrí. Aj v tomto roku nám pandémia koronavírusu vytvárala nové skúšky, a tak sme sa rozhodli túto situáciu trochu odľahčiť no imatrikuláciu sme ponechali v pandemickom štýle. Zároveň sme takto vyriešili problematiku s opatreniami počas podobných udalostí. Dalo by sa až povedať, že nám to „hralo do karát“.

Ako to teda vyzeralo?

Pri vchode do budovy školy čakali prvákov naši spolužiaci – dvaja statní vojaci so zbraňami v ruke. Niektorí sa zľakli a iní práve naopak. Po prvotnom „testovaní“, ktoré prebiehalo formou fotografovania sa hra mohla začať. Prvákov sme rozdelili do 9 skupín, v ktorých spolu plnili úlohy a zbierali body. V jednotlivých triedach ich čakali naši spolužiaci, ktorí si pre nich pripravili zaujímavé úlohy. Napríklad : mačku vo vreci, mystery box, zaujímavú úlohu z geografie, cvičenie v rytme, pri ktorých suchý a čistý neostal skoro nikto, ďalej kvíz, známe pesničky, escape class, zaujímavú prekážkovú dráhu v telocvični či pravidlo 5 sekúnd. Cieľom každej jednej úlohy bolo aby sa žiaci zabavili, vyskúšali si rôzne úlohy a najmä spolupracovali v skupinách. Po obedovej prestávke ich čakalo vyhodnotenie.
Všetci zúčastnení si prevzali certifikát o pozitívnom testovaní za žiaka našej školy. Skupinka, ktorá získala najviac bodov si odniesla odmenu v podobe žolíka, ktorého každý žiak našej školy veľmi dobré pozná. Najhoršia skupinka sa ocitla na čiernej listine, kde si poobliekali rôzne kostýmy. Fotky z čiernej listiny si môžete pozrieť na nástenke pri vstupe do budovy školy.

Veríme, že si prváci našu imatrikuláciu užili a budú na ňu spomínať len v dobrom.
Ako raz povedal jeden múdry filozof menom Galileo Galilei : „Ľudí nemôžete nič naučiť, môžete im len pomôcť nájsť to, čo už v sebe majú.“ Týmto prajeme prvákom ešte veľa zážitkov a vedomostí na našej škole.

 

Autori článku : Gabriela Čaplovičová a Lucia Kubányiová, III.B

Foto : Samuel Valluš, II.B