Deň narcisov 2021

Deň narcisov 2021

Žiaľ, aj rok 2021 pokračuje v znamení koronavírusu. Napriek mnohým uvoľneniam opatrení proti šíreniu covidu sa jubilejný25. ročník Dňa narcisov musí zaobísť bez tradičných dobrovoľníkov v uliciach.

Deň narcisov nemôže mať pauzu, lebo ani rakovina pauzu nemá. Pacienti našu pomoc potrebujú, preto potrebujeme Deň narcisov, ktorý je najväčším zdrojom príjmu na pokrytie všetkých nákladov spojených s projektami pre ľudí s onkologickým ochorením, ale tiež na preventívne projekty – pre zdravú populáciu.

 

Podpora Dňa narcisov bude v tomto roku možná inými spôsobmi.

 

300 000 náhodne vybraných domácností nájde vo svojich schránkach obálku s kvetom narcisu a letákom s informáciami, ako možno Deň narcisov podporiť.

 

Od 7. júna do 20. júna je možné zaslať SMS na číslo 848 (v hodnote 3 eurá).

 

Od 7. júna do 20. júna je možné zbierku podporiť ľubovoľnou sumou na číslo účtu:

SK09 0900 0000 0054 5454 5454

 

Od 10. do 12. júna 2021 je možné finančne podporiť zbierku Deň narcisov v každom obchode Tesco priamo do pokladničky alebo formou kupónu pri pokladni. Sieť obchodov Tesco bude jediným verejným miestom, kde bude možné stretnúť dobrovoľníkov z radov zamestnancov ponúkajúcich narcis.

 

Veríme, že budúci rok sa vrátime k tradičnému spôsobu Dňa narcisov, ktorý vnímame celé roky nielen ako zbierku, ale aj ako komunikáciu s mladou generáciou a jej vedenie k dobročinnosti a pomoci. Veríme, že i keď iný ako tradičný, aj tento ročník Dňa narcisov umožní naďalej poskytovať účinnú pomoc onkologickým pacientom, ktorí sa s dôverou a nádejou na pomoc obracajú na Ligu proti rakovine, ktorá zbierku zastrešuje.

 

Úprimne Vám ďakujeme za akúkoľvek pomoc.

 

Ing. Daniela Čekovská