Konečne v prírode !

Konečne v prírode !

Kurz na ochranu života a zdravia

Záver školského roka sme si tak ako každý rok spríjemnili branným cvičením, ktoré sa konalo v utorok 15.6.2021.

Naše kroky tentoraz smerovali ku rybníku Zlatná, kde sme my, žiaci tretieho ročníka, pod dozorom pani profesorky Oravcovej, Čekovskej, Cois, Slovíkovej a pána profesora Šoltysa absolvovali kurz na ochranu života a zdravia. Cieľom kurzu bolo zlepšiť kvalitu poskytovania prvej pomoci, preveriť schopnosť samostatne sa pohybovať a prežívať v neznámom teréne a vytvoriť si predstavu o úlohách a poslaní civilnej obrany. V neposlednom rade bolo zámerom aj upevnenie spolupatričnosti, medziľudských vzťahov a kolektívneho cítenie. Našou úlohou bolo prejsť štyrmi stanovišťami, na ktorých sme postupne nadobúdali vedomosti a učitelia nás potešili aj aktivitami ako skákanie vo vreci a budovanie trate pre orientačný beh, za čo sme dostali aj sladkú odmenu. Poskytovanie prvej pomoci aj zaujímavé prípady zo zdravotníckeho života nám predviedli žiaci krúžku Prvej pomoci. Počasie nám prialo a keďže je práve obdobie kvitnutia rôznych rastlín, osvojili sme si aj rozpoznávanie a využívanie liečivých bylín aj s názornou ukážkou. Týmto branným cvičením spojeným s pobytom v prírode sme nielen splnili stanovené ciele ale sme sa aj zabavili, trochu opálili a upevnili si vzťahy so spolužiakmi po dlhej dobe strávenej doma kvôli dištančnému vzdelávaniu.

 

Nina Sojáková III.A