Imatrikulácia prvákov či útek z väzenia

Imatrikulácia prvákov či útek z väzenia

Imatrikulácia je každoročným rituálom, ktorým si prešiel každý žiak našej školy. Ako je zvykom, aj tento rok sme sa o to postarali my, žiaci 3.B triedy spoločne s našou triednou profesorkou M. Uličnou. Po dlhých prípravách sme sa spoločne rozhodli pre tému, ktorú si mnohí spájajú aj so školou – väzenie. My, tretiaci, sme sa dostali do rolí policajtov a policajtiek a z nových prváčikov sme si vytvorili našich väzňov, pretože sa počas ich prvých dvoch mesiacov na našej škole dopustili niekoľkých priestupkov. Deň pred imatrikuláciou im boli odovzdané predvolania k súdnemu procesu, ktorý sa konal v piatok, 4. novembra 2022 v priestoroch našej školy.

Ako to teda prebiehalo?

Ráno pri nástupe do školy bola prvákom vytvorená špeciálna policajná fotka, ktorou si aj naďalej pripomenú tento deň. Policajti a policajtky 3.B triedy si prvákov rozdelili do skupiniek po sedem žiakov, ktoré medzi sebou súťažili o najväčší počet bodov na rôznych stanovištiach. V jednotlivých triedach (aj iných zákutiach našej školy) ich už čakali naši spolužiaci. Tí si pre nich pripravili aktivity, ktoré preverili ich psychické i fyzické zdatnosti. Medzi ne patril escape room, twister, pravidlo piatich sekúnd, hra so stoličkami. V telocvični sme otestovali ich šikovnosť a obratnosť pri prekážkovej dráhe, v garáži na nich čakal tvrdý policajný výcvik, pri ktorom každý skončil zašpinený či mokrý. Keďže sme mysleli aj na to, že prváci po výcviku vyhladnú, prichystali sme si pre nich poriadne väzenské jedlo – čisté varené zemiaky. Vo vedomostnom kvíze, ktorý sa konal v kotolni si prváci mohli preveriť svoje vedomosti a fakty, ktoré doteraz nadobudli ich štúdiom na našom gymnáziu. Cieľom týchto úloh bola hlavne spolupráca medzi spolužiakmi, vzájomné spoznanie sa, trocha sa zabaviť a oddýchnuť si od typického školského dňa. Po obedňajšej prestávke bolo v telocvični vyhodnotenie. Skupinka s najvyšším počtom bodov získala odmenu – žolíka. Naopak, pre skupinku s najmenším počtom bodov bol pripravený trest a to pomáhať nám pri upratovaní školy po skončení imatrikulácie. Všetci prváci ale dostali na pamiatku svoju policajnú fotku spolu s imatrikulačným sľubom, ktorým na konci vyhodnotenia sľubovali oddanosť našej škole a poslušnosť učiteľom (a tretiakom).

My, tretiaci, veríme že sa prvákom imatrikulácia páčila, že si ju poriadne užili, nabrali nápady pre tú, ktorú budú organizovať aj oni, že sa naučili niečo nové, spoznali sa medzi sebou trocha viac a hlavne získali spomienky, na ktoré budú ešte dlho spomínať.

Nina Cehuľová, III.B