Záložka do knihy spája slovenské školy

Záložka do knihy spája slovenské školy

Študenti prvého ročníka nášho gymnázia sa zapojili do 11. ročníka celoslovenského projektu pre stredné školy. Nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami  prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobili ľubovoľnou technikou na vyhlásenú tému Najlepší fantasy príbeh podľa mňa  vyzerá takto…, sme poslali pridelenej partnerskej škole.

Ďakujeme za spoluprácu pani Mgr. Maliarikovej a študentom Gymnázia Myjava.

Pochvala za spoluprácu a  kreativitu patrí aj študentom nášho gymnázia,  už len založiť a čítať.

 

Mgr. Bronislava Oravcová