Imatrikulácie prvákov

Imatrikulácie prvákov

V piatok, 1. októbra 2021, sa na našom gymnáziu uskutočnila imatrikulácia prvákov,
ktorú pripravili žiaci III.B pod vedením pána profesora Čavića. Zúčastnilo sa jej približne 40
prvákov z triedy pani profesorky Oravcovej a pána profesora Vlčka.

Témou tohtoročnej imatrikulácie bol film THE PURGE (Očista). Po zaznení sirény
museli prváci prejsť ôsmimi stanovišťami, ktoré preverili ich psychické a fyzické zručnosti, ale
aj vedomosti, ktoré nadobudli za doterajšie štúdium.

Milí prváci, keďže ste všetci tieto stanovištia zvládli, tak sa od tohto dňa považujete za
právoplatných študentov Gymnázia P. O. Hviezdoslava. Chceme sa vám poďakovať za účasť.
Veríme, že ste si túto našu “očistu“ užili a budete na ňu spomínať len v dobrom.

 

Kolektív III.B