Geologická expedícia

Geologická expedícia

Dňa 28.9.2021 sme mali možnosť zúčastniť sa dobrovoľnej prezentácie na tému geológie
Slovenska. Autorom a lektorom praktickej časti bol Mgr. Matúš Hyžný, PhD. z Katedry
geológie a paleontológie, Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý tiež študoval na našej
škole. Na úvod nás oboznámil so základmi geológie a paleontológie. Dozvedeli sme sa ako
a s čím pracujú geológovia a paleontológovia, ako sa k nám dostávali a usadzovali rôzne
horniny, že Belianske Tatry sú tvorené iným druhom horniny ako zvyšok Tatier a ako sa to
stalo. Najzaujímavejšou témou tam bolo usadzovanie hornín vďaka vodným prúdom.

Po teórii sme sa vybrali do terénu pod Jeruzalemský vrch (na ktorom, mimochodom bolo
v minulosti niečo podobné Stonehenge), kde sme si prakticky vyskúšali prácu geológa.
Skúmali sme skalu, na ktorej boli uložené vrstvy hornín do takzvanej ,,kamennej vlny“.
Rozoberali sme druhy hornín, z ktorých sa skladá a ako pravdepodobne vznikla, aké
mikroorganizmy v nej žili a pod. Odobrali sme vzorky z každej vrstvy na neskoršiu analýzu.
Sám som si prácu geológa vyskúšal. Pracoval som s kladivkom a štiepil vrstvy hornín.

Hoci sa zaujímam o iné oblasti vedy, prezentácia ma celkom zaujala. Dozvedel som sa dosť
zaujímavých vecí, naživo ich videl a aj prakticky vyskúšal. V prípade organizácie podobnej
aktivity na našej škole, určite by som sa opäť rád zúčastnil. 🙂

 

Šimon Zemčák, I.A