Európsky deň jazykov

Európsky deň jazykov

Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov oslavuje každoročne 26.
septembra už od roku 2001. Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských
štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov.
S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho
porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada
Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe.
Študenti našej školy si pripomenuli tento deň súťažou prostredníctvom školského rozhlasového
vysielania. Študenti mali identifikovať jazyk a obsah danej ukážky. Súťaže sa zúčastnilo 170
študentov.

Na prvom mieste sa umiestnili študenti z I. A triedy, ktorí získali 14 z 20 bodov.
Sú to Timea Gildeinová, Karin Pavličková, Daniele Rainone.

Na druhom mieste sa umiestnili študenti IV.B,
Karin Hutníková, Soňa Konfalová, Marcel Brand a Fero Lech, ktorí získali 13 z 20 bodov.

12 bodov získal väčší počet študentov, a tak sme pristúpili k losovaniu, ktoré uskutočnila
p. profesorka Uličná za prítomnosti pani riaditeľky.

Na treťom mieste sa umiestnili študenti
Emma Kaňová, Andrejka Danielčáková, Miriam Vengliková.

Víťazov sme odmenili náramkami, plagátmi a ďalšími cenami, ktoré odovzdala p. prof. Cois za účasti p. prof. Kovalčíkovej a p. prof. Uličnej.