Noc výskumov

Noc výskumov

 

Vďaka jedinečnému projektu Navštív svoju školu-Spoznaj svojho vedca, ktorý prepája vedcov
a školy na Slovensku, mohli študenti I.A a III.A triedy spoznať a online si vypočuť prednášku
našej úspešnej absolventky Mgr. Ing. Evy Zahradníkovej, PhD., ktorá v súčasnosti pôsobí na
Katedre botaniky, PF UK v Bratislave.
Jej prezentácia o možnostiach pestovania rastlín vo vesmíre umožnila študentom uvažovať
o všetkých nevyhnutných faktoroch potrebných pre rast rastlín. Prínosom pre nás bola aj
možnosť doplniť si poznatky z fyziológie rastlín a botaniky, pochopiť úskalia, ale aj význam
a prínos pestovania rastlín na vesmírnych staniciach.
V tomto období je viac ako žiadúce prinášať študentom moderné, interaktívne aktivity zamerané
na motiváciu mladých študovať prírodovedné predmety a zapájať sa do výskumných projektov
a súťaží.

       ,

RNDr. Dušana Slovíková