Plenárne zasadnutie Združenia rodičov – 22.9.2021

Plenárne zasadnutie Združenia rodičov – 22.9.2021

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia!

Dovoľujeme si Vás pozvať na plenárne zasadnutie Združenia rodičov pri Gymnáziu P. O. Hviezdoslava, ktoré sa uskutoční v stredu 22. septembra 2021 o 15:30 hod. v kmeňových triedach.

Súčasťou zasadnutia bude voľba zástupov rodičov do rady školy.

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v okrese Kežmarok Vás prosíme o dodržanie nariadení a odporúčaní ÚVZ SR.

vedenie školy