Riaditeľské voľno – 14. 9. 2021

Riaditeľské voľno – 14. 9. 2021

Riaditeľka Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku v súlade s usmernením MŠVVaŠ a odporúčaním a súhlasom zriaďovateľa

udeľuje dňa 14. 9. 2021 riaditeľské voľno

z dôvodu návštevy pápeža Františka na Slovensku, ochrany zdravia žiakov a zamestnancov školy,  a z dôvodu dezinfekcie vnútorných priestorov školy.

 

V Kežmarku 10.9.2021                                                                                                         Mgr. Daniela Mihóková, riaditeľka školy