Ing. Mária Vrábliková, PhD.

Ing. Mária Vrábliková, PhD.

Ing. Mária Vrábliková, PhD.

  • maturitný ročník: 2010/2011
  • absolvent Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (Ing.), Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity v Prešove (PhD.) a doplňujúceho pedagogického štúdia na Žilinskej univerzite
  • pôsobisko: odborná asistentka na Katedre manažmentu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku