Mgr. Andrea Junger, PhD.

Mgr. Andrea Junger, PhD.

Mgr. Andrea Junger, PhD., rodená Palanská

  • maturitný ročník: 2007/2008
  • absolvent Fakulty športu Prešovskej univerzity v Prešove v odbore športová edukológia
  • komisárka ACES Europe za Slovensko a jedna z deviatich kmeňových členov ACES Europe
  • súčasné profesné pôsobenie je v oblasti fitness, dietológie a diagnostiky v športe