IT Akadémia aj v Kežmarku

IT Akadémia aj v Kežmarku

Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku sa zapojilo do národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.

Za projektom IT Akadémia stojí päť slovenských univerzít, profesijná organizácia IT Asociácia Slovenska a klaster IT firiem z východu Slovenska tzv. Košice IT Valley. Cieľom projektu je, aby žiaci chceli a nebáli sa študovať prírodné vedy a technické odbory.

Zmyslom projektu je tvorba a následné využívanie  inovovanej metodiky výučby, teda to, ako sa žiaci učia. Inovatívny spôsob výučby prírodovedných predmetov a informatiky ich má vyzbrojiť bádateľskými kompetenciami, aby dokázali úspešne študovať na špičkových univerzitách a uplatniť sa na pracovných pozíciách, ktoré vyžadujú tvorivosť, samostatnosť a inovatívnosť.

Nové metodiky výučby nie sú zamerané len na prípravu budúcich informatikov tzv.  ítečkárov. Ich zmyslom je poukázať na význam informačných technológií a na to, že zasahujú do všetkých vedných disciplín a oblastí života.

V tomto školskom roku sa učitelia nášho gymnázia podieľajú na overovaní týchto metodík a ich zavedení do reálnej praxe na slovenských školách.

Ďalším benefitom projektu je množstvo mimoškolských aktivít (diskusie, workshopy, prednášky, exkurzie a iné). Žiaci navštívia firmy a vysoké školy zapojené do projektu. Jednotlivé aktivity im umožnia kontakt  s odborníkmi z IT oblasti, z rôznych firiem, vysokých škôl a univerzít. Osobný kontakt s odborníkmi bude  pre žiakov motiváciou nazrieť do nových neprebádaných oblastí vedy a techniky a nebáť sa nových výziev

V rámci tohto projektu chceme v budúcom školskom roku otvoriť triedu so zameraním na informačné technológie. Veríme, že záujemcovia o štúdium na kežmarskom gymnáziu využijú túto jedinečnú možnosť byť súčasťou spomínaného národného projektu.

Viac informácií o projekte si môžete nájsť na adrese: http://itakademia.sk/sk/domov/

Mgr. Marek Žmijovský, koordinátor informatizácie