Konzultačné rodičovské združenie

Konzultačné rodičovské združenie

Milí rodičia, dňa 15. januára 2020 (t.j. v stredu) sa v čase od 15.30 hod. do 17.00 hod. uskutoční konzultačné rodičovské združenie. Rozpis miestností, kde nájdete vyučujúcich, bude zverejnený vo vstupnej hale školy. Triednych učiteľov nájdete v kmeňových triedach.

Mgr. Daniela Mihóková, riaditeľka školy