Prváci v knižnici

Prváci v knižnici

Dňa 11. decembra sa naši prváci zúčastnili na exkurzii v Mestskej knižnici v Kežmarku. Na začiatok bola pre nich prichystaná prezentácia, z ktorej sa dozvedeli veľa zaujímavých vecí z histórie knižníc vo svete i u nás. Dozvedeli sa, ale zároveň si aj zopakovali, aké zdroje informácií máme a ako ich delíme. Na záver si prváci prezreli vnútorné priestory knižnice. Mohli sa tak na vlastné oči presvedčiť, akým spôsobom sú knihy v knižniciach uložené a usporiadané.

Barbora Ferenčáková – I. A